Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων

{niftycolumn background=#ffffff,textcolor=#030303,font=, width=90%, height=100%}

 ...................... ............................. ............................. ............................ ............................. ........................ ......................... .................. ...................... ........................ ..................... ....................... .................... ....................... ................

 

Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου-ορισμένου χρόνου δεκαπέντε ατόμων (15) των παρακάτω ειδικοτήτων:  έξι (6) δάσκαλοι ΠΕ, τρείς (3) νηπιαγωγοί ΠΕ, τέσσερις (4) γυμναστές ΠΕ και δύο (2) εικαστικοί


Βρίσκετε εδώ


 

{/niftycolumn}