Προσωπικό ΚΔΑΠ - ΜΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Δρ. ΜΕΓΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

        ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

         ΣΙΑΚΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

 ΜΟΥΣΙΚΟΣ