Γραφείο Περιβάλλοντος

Η Δημιουργία και η λειτουργία γραφείου περιβαλλοντικής ενημέρωσης των δημοτών το οποίο θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της κεντρικής διοίκησης της ΚΕΔΚΑ - Αγ.Νικολαου-Μικρουλέα και θα ενημερώνει – ευαισθητοποιεί σε τοπικό επίπεδο φορείς, συλλόγους, σωματεία που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή και σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά θέματα .Οι πολιτικές που θα υλοποιεί το γραφείο είναι :

  • Η προώθηση του εθελοντισμού των πολιτών μέσα από δράσεις και πολιτικές για τα περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η προώθηση δράσεων για την προστασία του εδάφους.
  • Η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων
  • Υποστήριξη δράσεων πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης επιπτώσεων φυσικών φαινομένων και καταστροφών

recycle office furniture1Η συμπληρωματική δράση μεταξύ του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα συμβάλλει στην ολόπλευρη υλοποίηση του έργου καθώς απαιτείται η υποβοήθηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε συνεργασία με όλο το φάσμα των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς

Ώρες Λειτουργίας, 07.00 - 15.00