Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 : https://www.espa.gr/el/pages/staticESPA2014-2020.aspx
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: https://www.ependyseis.gr/
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): http://www.oaed.gr
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020: http://www.antagonistikotita.gr/epanek
Φορολογικός Παράδεισος Tax Heaven: https://www.taxheaven.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: http://www.ekt.gr
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): http://iobe.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή: http://www.statistics.gr
Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή: http://ec.europa.eu/eurostat
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission): http://ec.europa.eu/index_el.htm
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ): http://www.eede.gr
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης: http://web3.eetaa.gr
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ): http://www.obi.gr/obi
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών: https://www.kepe.gr
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ): http://www.e-kepa.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών: http://www.esyne.gr
Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (OkThess): http://www.okthess.gr   
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: http://www.thessinnozone.gr
Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: http://www.inegsee.gr
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop): http://www.cedefop.europa.eu/el
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): http://www.oecd.org
Παγκόσμια Τράπεζα:  http://www.worldbank.org
Global Entrepreneurship Monitor: http://www.gemconsortium.org
Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη: https://bookshop.europa.eu/en/home
Network for Teaching Entrepreneurship: http://www.nfte.com
The National Consortium for Entrepreneurship Education: http://www.entre-ed.org
Junior Achievement- Young Enterprise Europe: http://www.jaeurope.org
Φορολογικός Παράδεισος (Tax Heaven): https://www.taxheaven.gr
Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ): http://www.kemel.gr
Start Up Greece: http://startupgreece.gov.gr
Start Up Gr: http://www.startup.gr
Επιχειρώ: http://www.epixeiro.gr
Νεανική Επιχειρηματικότητα: http://clubne.com
Business News: http://www.businessnews.gr
ICAP GROUP: http://www.icap.gr
Ναυτεμπορική (naftemporiki.gr): http://www.naftemporiki.gr

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο