Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H κεντρική δραστηριότητα της λειτουργίας του Κέντρου είναι η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων πολιτών για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης ή την υλοποίηση οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά:

book

  • Με τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, καθώς και για εξεύρεση πόρων από το ευρύτερο υποστηρικτικό περιβάλλον (επιδοτήσεις / χρηματοδοτήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση κλπ.)
  • Με θέματα επιχειρηματικής πρακτικής κατά την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας ή όποιας άλλης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (επιχειρησιακό πλάνο, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, έρευνα αγοράς κλπ.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝLINE: Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

 

Υποβάλλετε το ερώτημά σας εδώ...


 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο