Κατάρτιση

 

Βάση κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι η επάρκεια του νέου ή υφιστάμενου επιχειρηματία σε θέματα επιχειρησιακής πρακτικής, καθώς και η πρόσβασή του σε σημαντικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε μία σειρά δράσεων κατάρτισης, οι οποίες και διακρίνονται ανάλογα με τη μέθοδο μετάδοσης της γνώσης:

business plan tools startups

  • Διάχυση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή έντυπου πληροφοριακού υλικού για θέματα όπως: προγράμματα ενισχύσεων, οδηγίες επιχειρηματικής πρακτικής, επιχειρηματικές τάσεις / ευκαιρίες κ.ά.
  • Πραγματοποίηση workshops (εκπαιδευτικών εργαστηρίων) σε θεματικές ενότητες όπως: επιχειρηματικότητα, έρευνα αγοράς, επιχειρησιακό σχέδιο κλπ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο