Η Αποστολή Μας

Το Κέντρο Στήριξης και Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’ αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς.  Ο σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική τόνωση της περιοχής ενεργοποιώντας τους εν δυνάμει επιχειρηματίες αλλά και τους ήδη υπάρχοντες δραστηριοποιούμενους στα επιχειρηματικά δρώμενα μέσω:

 startupteam

  • Της βασικής ενημέρωσής τους σχετικά με τις σύγχρονες και επίκαιρες εξελίξεις σε θέματα εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (ανακοινώσεις, newsletters, κ.ά.)
  • Της λειτουργικής πληροφόρησής τους αναφορικά με τα σύγχρονα επιμορφωτικά εργαλεία με σκοπό την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής τους δράσης (εκπαιδευτικές ενότητες, διαγωνισμοί επιχειρηματικής ιδέας, κ.ά.).
  • Της συντονισμένης δικτύωσης και σύνδεσης με άλλους ομοειδείς φορείς (εμπορικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.ά.).
  • Της διάχυσης των σύγχρονων επιχειρηματικών τάσεων και θεμάτων καλής επιχειρησιακής πρακτικής στο κοινό (ημερίδες επιχειρηματικότητας, εκδηλώσεις, κ.ά.).
  • Της δέσμευσής του Κέντρου στη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο