Ημερήσιες του Δ.Σ.

2021
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 13 Οκτωβρίου 2021,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 06 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.30 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 01 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 12ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 09 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.30 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 11 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00
2019  
Πρόσκληση σύγκλησης 27ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 19 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00
Πρόσκληση σύγκλησης 26ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00