Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά εγγραφής

 

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
  2. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
  3. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους
  4. Απόδειξη λογαριασμού ΟΤΕ ή ΔΕΗ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας
  5. Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας και αποδεικτικό των εισφορών που καταβάλει για την εργασία της

Αίτηση εγγραφής

Κάντε κλικ παρακάτω για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις

1. Υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς (Αν ναί) Βεβαίωση από την υπηρεσία
2. Πολύτεκνη οικογένεια (Αν ναί)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Παιδί ορφανό (Αν ναί) Ληξηπρόθεσμη πράξη θανάτου του γονέα
4. Άγαμη μητέρα (Αν ναί) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Διαζευγμένοι γονείς (Αν ναί) Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου
6. Και οι δυο γονείς φοιτητές ή σπουδαστές (Αν ναί) Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής
7. Γονέας στρατιώτης (Αν ναί)

Βεβαίωση από το στρατό

8. Γονέας που ζει μακριά λόγω φύσης του επαγγέλματος (Αν ναί)  Βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον εργοδότη που εργάζεται

   

   

Ατομική καρτέλα παιδιού

Δ/νση κατοικίας παιδιού Τηλέφωνο
Ονομ/νυμο πατέρα Επάγγελμα
Ονομ/νυμο μητέρας Επάγγελμα
Δ/νση εργασίας πατέρα Τηλέφωνο
Τηλέφωνα ανάγκης  Τηλέφωνο
Αλλεργίες  
Φάρμακα  
Έλλειψη ενζύμου G 6 PD  
Ακριβής ημ.γέννησης  

      

Ιατρικό έντυπο

Εμπιστευτικες  ιατρικές πληροφορίες για τους παιδιάτρους του παιδικού σταθμού & του βρεφικού σταθμού της  Κ.Ε.Δ.ΚΑ.

Παρακαλούμε κατεβάστε τον έντυπο πατώντας εδώ

 


 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο